Tarieven per 1 augustus 2019

Huiswerkbegeleiding in kleine groepjes

Eén keer in de week huiswerkbegeleiding € 125,– per maand
Twee keer in de week huiswerkbegeleiding € 184.50 per maand
Drie keer in de week huiswerkbegeleiding € 267,50 per maand
Vier keer in de week huiswerkbegeleiding € 430,– per maand
Hulp/training bij faalangst* €   45,– per uur
Bijles VO ( wiskunde, Nederlands, natuurkunde, Frans etc.) € 37.50 per uur
Bijles PO ( taal, rekenen) € 26,- per uur
Cito training 5 keer € 130,–

Voor de bijles geldt bij de eerste keer € 25.00 administratiekosten.* Intakegesprek bij faalangsttraining is gratis
* Voor de eerste keer hulp bij faalangst geldt € 25,–administratiekosten

    • Tarieven zijn conform de LBRT-richtlijnen (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching).
    • Wanneer een afmelding niet 24 uur van tevoren is gemeld, zijn wij genoodzaakt om het uurtarief in rekening te brengen.
    • Huiswerkbegeleiding gaat in alle gevallen door, ook tijdens vakanties (met uitzondering van de vakantie in juli en augustus)
    • Voor huiswerkbegeleiding en bijles geldt een opzegtermijn van één maand.

Remedial teaching

Uurtarief: € 45.00
Intakegesprek gratis
Onderzoek uurtarief
Behandeling uurtarief
Evaluatiegesprek gratis