Remedial Teaching

 

Een remedial teacher is een leerkracht die speciaal is opgeleid om kinderen met leerproblemen doelgericht te helpen. Belangrijk kenmerk van remedial teaching is het planmatig werken. Voor elke leerling die bij Huiswerkinstituut Spaarndam een traject doorloopt is er een plan, afgestemd op de specifieke behoefte van die leerling. Het doel is om het vastgelopen leerproces weer op gang te krijgen.

Remedial teaching is meestal nodig wanneer er een hardnekkig leer- en of een ontwikkelingsprobleem aan de orde is.

Werkwijze:

Dyscalculie

  • Aanmelding en intakegesprek
  • Onderzoek
  • Handelingsplan
  • Begeleiding
  • Evaluatie

 

Aanmelding en gratis intakegesprek

U maakt een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek stelt de remedial teacher veel vragen om zo goed mogelijk beeld te krijgen van de problemen die er zijn.

Onderzoek

Het pedagogisch didactisch onderzoek is gericht op de probleemstelling. Ook is het belangrijk te weten wat de leerling juist wel kan. Hierbij zullen verschillende testen worden gebruikt. Een IQ test kan hier deel van uit maken. Het onderzoek, de conclusies en de adviezen worden beschreven in een verslag.

Handelingsplan

Na het onderzoek zal een handelingsplan worden opgesteld. In dit handelingsplan staan onder andere alle gestelde doelen, de materialen en de inhouden waarmee de komende periode intensief gewerkt zal gaan worden.

Dyslexie

Begeleiding

Na het opstellen van het handelingsplan begint de begeleiding. De leerling zal dan 1 à 2 maal per week op een vastgesteld tijdstip naar Huiswerkinstituut Spaarndam toekomen. Het begeleidingsuur duurt telkens 60 minuten. Dit vindt in de meeste gevallen plaats ná schooltijd, want de lessen die op school gegeven worden zijn ook belangrijk.

Evaluatie

Na zo’n 6 weken tot 3 maanden wordt het behandelplan geëvalueerd.