Bijles

Bij Huiswerkinstituut Spaarndam kan men terecht voor alle soorten bijles.Voor basisschoolleerlingen kan voor rekenen en taal gekozen worden, maar ook voor aardrijkskunde, geschiedenis, biologie etc. kan men terecht bij Huiswerkinstituut Spaarndam.

Huiswerkinstituut Spaarndam geeft bijles aan leerlingen van alle niveaus, dus ook aan het voortgezet onderwijs en het MBO. Wij geven bijlessen aan scholieren met inhoudelijke leerproblemen van één of meerdere vakken.

De binnenruimte van Huiswerkinstituut Spaarndam
De binnenruimte van Huiswerkinstituut Spaarndam

De docent zal:

  • De leerling voorbereiden op toetsen
  • Leerachterstanden behandelen om ze weg te werken
  • Samen met de leerling een planning maken per vak en hierbij begeleiding geven