Leren met kleuren

Schematisch leren met kleuren en tekeningen. Deze manier van werken geeft direct resultaat bij het leren van proefwerken. Geeft inzicht in de werking van de hersenen en de eigen leerstijl. Deze manier van werken geeft goede resultaten bij het inzichtelijk maken van een tekst.

Bal – A- Vis- X

Het uit Amerika overgewaaide Bal- A- Vis-X programma bestaat uit een serie ritmische oefeningen met zandzakjes en balletjes, terwijl je op een balanceerboord staat. Het programma is geschikt voor mensen van alle leeftijden. Een totale coördinatie van het hele lichaam is vereist. De linker- en de rechterhersenhelft, de ogen, de oren, handen en voeten moeten flink met elkaar samenwerken. Het ritme en het tempo zorgen voor concentratie.

Kindercoaching

Welke kinderen gaan naar de kindercoach?
Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar. Mogelijke problemen kunnen zijn: problemen als gevolg van beelddenken
(hoog)gevoelig
laag- of hoogbegaafd zijn
leerachterstand
boos gedrag
druk gedrag
stil en teruggetrokken gedrag
clownesk gedrag
onzekerheid
frustratie
verdriet
problemen met pestgedrag
problemen tijdens en na scheiding

Wat doet een kindercoach?
Kijkt met het kind mee en gaat op zoek naar de oplossingen in het kind zelf.
Helpt het kind zijn mogelijkheden en kwaliteiten ontdekken en gaat in gesprek met het kind.

Teken je gesprek

Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode voor jongeren  en kinderen en voor ouders van deze kinderen. De gedachten die malen in het hoofd van de leerling/ puber, worden één voor één genoteerd en onder ogen gezien. Dat wat er gebeurd, gezegd en gevoeld is, wordt met passende kleuren gevisualiseerd op papier. Uiteindelijk krijgt de leerling/puber met problemen inzicht in zijn/haar problemen.

Leren volgens de methode van de kernvisie

Een beelddenker heeft grote moeite om op basis van de spellingregels de Nederlandse taal te leren.

Woorddenken – beelddenken

Denk eens aan het woord ‘HUIS’. Velen zien dan de letters H-U-I-S in hun gedachte. Anderen zien echt een plaatje van een huis. Compleet met schoorsteen en rookwolkjes. Mensen die beelddenken moeten het beeld vervolgens omzetten naar taal. Dit kost tijd. Op school heb je dus meer tijd nodig om een dictee of proefwerk te maken. Ook kunnen beelden de aandacht afleiden omdat ze een eigen leven gaan leiden. Uit het huis komt een mannetje dat zijn hond uit gaat laten…. Enz

Huiswerkinstituut Spaarndam gebruikt de methode van de kernvisie om beelddenkers te helpen.