Rekentoets VO
Voor vmbo, havo en vwo

Afgelopen schooljaar maakten VO leerlingen een rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen. Het resultaat telde in schooljaar 2014/2015 niet mee in de uitslagregel. Deze toets wordt geijkt aan het Referentiekader rekenen, vastgesteld in de wet referentieniveaus. De rekentoets is voor alle leerlingen. Dus ook voor leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben. Uitgangspunt voor de rekentoets voor vmbo is referentieniveau 2F. Voor havo/vwo is dat 3F.

Voor sommige leerlingen geeft de verplichte rekentoets nogal wat stress. Leerlingen kunnen bij Huiswerkinstituut terecht om hun rekenvaardigheden te verbeteren.