Kernvisie methode: De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen   Kernvisie